Het kalenderjaar waarin door de koper de overeenkomst wordt gesloten;