Het inkomen van kinderen tot de leeftijd van 27 jaar telt niet mee voor de bepaling van de canon.
Het inkomen van inwonende ouders, mits een leeftijd van minimaal 67 jaar, wordt wel toegerekend aan het gezinsinkomen en telt dus wel mee voor het bepalen van de canon, echter niet voor het opleggen van een tranche. Ook kijken wij niet naar het vermogen van de inwonende ouders, mits deze ouder zijn dan 67. Zijn ouders jonger dan 67 en inwonend, dan worden zij gezien als volledig deelnemer aan het gezin en zal het inkomen en vermogen geheel meegerekend worden bij de inkomenstoets.