De overeenkomst waarbij BKZ zich jegens een wederpartij verbindt tot het vestigen van het recht van erfpacht;