Wanneer u een tranche krijgt opgelegd, dient u die in 1 termijn te voldoen. Na 10 jaar mag de tranche ook vrijwillig worden afgenomen. De tranche mag dan in delen worden afgenomen van minimaal 5% van de erfpachtwaarde. U dient zich wel te realiseren dat de waarde van de tranche per kwartaal wordt vastgesteld en dat er kosten zijn verbonden aan iedere deelafname.