U ontvangt van de belastingdienst, nadat u (meestal voor 1 mei) aangifte heeft gedaan, een (voorlopige) aanslag. Over het algemeen ontvangt u deze aanslag binnen drie maanden nadat u aangifte heeft gedaan. De dagtekening van deze aanslag ligt dus na de datum dat u aangifte heeft gedaan.