Het gedeelte van de Aanneemsom dat de Erfpachter uit eigen middelen kan financieren, zijnde 65% van de Aanneemsom.