Het gedeelte van de Aanneemsom dat de Erfpachter uit eigen middelen kan financieren, zijnde minimaal 65% van de Aanneemsom. Dit geldt bij de eerste uitgifte.