Wanneer er sprake is van een eerste uitgifte van de woning, koopt u van Starterswoningen Zaanstad B.V. (een dochter van BKZ) een erfpachtrecht. BKZ behoudt echter een waarde aandeel van 35% van het erfpachtrecht en blijft daarnaast volledig eigenaar van de grond.

Daarnaast sluit u bij nieuwbouw zelf voor de bouw van de woning een aannemingsovereenkomst met de aannemer. Omdat u niet de gehele aanneemsom kan financieren, zorgt BKZ ervoor dat er voor 35% van de aanneemsom een bedrag wordt gereserveerd bij BKZ. De laatste facturen kunt u dan aan BKZ sturen, zodat deze uit uw naam kunnen worden betaald aan de aannemer.

Wanneer de BKZ Starterswoning al in eigendom is van een particulier, dan koopt u niet meer van BKZ maar van de huidige eigenaar. Ook in dit geval blijft het waarde aandeel van 35% van het erfpachtrecht van BKZ en blijft BKZ eigenaar van de grond.