Er zijn twee scenario’s:

  1. U koopt de woning in het model. Dat betekent u koopt 100% van de opstal van de huidige bewoner en de grond blijft eigendom van BKZ.

2. U koopt de woning in vol eigendom van de huidige bewoner. De woning gaat dan uit het erfpachtmodel en opstal en grond zijn dan voor 100% in uw bezit.