Het kan zo zijn dat u zelf een tranche wilt kopen terwijl BKZ u daartoe niet verplicht. Voor de recente waarde van uw tranches kunt u contact opnemen met BKZ via . U bent na ontvangst van het voorstel niet verplicht de tranche daadwerkelijk te kopen, indien er echter kosten voor BKZ aan het voorstel zijn verbonden moet u deze kosten betalen. Dit zullen wij u op voorhand laten weten