Het kan zo zijn dat u zelf een tranche wilt kopen terwijl BKZ u daartoe niet verplicht. Na 10 jaar mag de tranche ook vrijwillig worden afgenomen. Voor de recente waarde van uw tranche kunt u contact opnemen met BKZ via . Let wel aan een aanbod zijn kosten verbonden. Na uw aanvraag zal BKZ u daarover eerst informeren. Wilt u een aanbod ontvangen dan bent u na ontvangst van het voorstel niet verplicht de tranche daadwerkelijk te kopen.