Wanneer u de tranche – na 10 jaar – heeft afgenomen, mag u ook de erfpacht afkopen. Voor de actuele hoogte van de afkoopsom kunt u contact opnemen met BKZ via . Let wel aan een aanbod zijn kosten verbonden. Na uw aanvraag zal BKZ u daarover eerst informeren. Wilt u een aanbod ontvangen dan bent u na ontvangst van het voorstel niet verplicht de erfpacht daadwerkelijk af te kopen. Indien u de erfpacht wel wilt afkopen, stelt BKZ een overeenkomst op die door BKZ en door u wordt ondertekend. Deze zenden wij dan aan de notaris. De afkoop van de erfpacht dient namelijk via de notaris te verlopen. De kosten verschuldigd ter zake van de koop en levering zijn voor rekening van de erfpachter.