Als de mogelijkheid zich voordoet, kunt u de tranches afnemen. Nadat de tranches zijn afgenomen, mag de erfpacht eeuwigdurend worden afgekocht en wordt de bloot eigendom verkregen. Na afname van tranches en grond is de woning geen BKZ-woning meer.