Als de mogelijkheid zich voordoet, kunt u de tranches afnemen. Nadat de tranches zijn afgenomen, mag de erfpacht eeuwigdurend worden afgekocht en wordt de bloot eigendom verkregen. Voor het vrijwillig afkopen van de tranches en de erfpacht kunt u twee keer per kalenderjaar vrijblijvend een aanbieding bij BKZ opvragen. Wanneer u een derde aanbieding opvraagt en er geen gebruik van maakt, worden er kosten in rekening gebracht.

Na afname van tranches en grond is de woning geen BKZ woning meer.