Vanaf jaar 11 na de eerste oorspronkelijke uitgifte van uw woning kunt u uw erfpacht eeuwigdurend afkopen en kunt u het bloot eigendom verkrijgen. Daarna is de woning geen BKZ-woning meer.