Ja, deze is op dit moment aftrekbaar voor de heffing inkomstenbelasting. Dit is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en behelst op generlei wijze een garantie dat de rente en/of canon aftrekbaar is of zal blijven ten gevolge van persoonlijke omstandigheden van de Erfpachter of diens rechtsopvolgers en/of gewijzigde wet- of regelgeving of beleid van de Belastingdienst.