Deze is maximaal aftrekbaar voor het bedrag zoals vermeld in uw akte in art. 7.2