Het BKZ Starterswoningmodel is bestemd voor starters die nog nooit eerder een koopwoning in eigendom voor eigen bewoning, recreatie of als beleggingsobject hebben gehad. Wanneer u of uw partner al eerder een koopwoning hebben gehad, kunt u deze woning niet kopen. Bij een eerste uitgifte krijgt u, wanneer u een sociale huurwoning achterlaat in Zaanstad, prioriteit bij loting.