Het betaalde bedrag aan erfpachtcanon en de contractuele inkomenstoetskosten zijn aftrekbaar, met uitzondering van de herinneringskosten en eventuele boete. Bij het BKZ traditioneel model staat in uw akte in artikel 7.2 tot welk bedrag de aftrek van de canon is gelimiteerd. Voor de overige modellen is de gehele erfpachtcanon aftrekbaar. BKZ is niet aansprakelijk voor het correct invullen van de aangifte.