Wanneer u, na jaar 10 een tranche moet kopen, ontvangt u van BKZ een brief waarin wordt onderbouwd waarom u een tranche opgelegd krijgt en wat de vervolgstappen zijn. BKZ doet u vervolgens een aanbod voor de prijs. Als u daarmee niet akkoord gaat, heeft u 21 dagen de tijd om een tegenvoorstel te doen. Doet u dat niet (en gaat u dus akkoord), dan ontvangt u een factuur van BKZ. De betalingstermijn is 3 maanden na factuurdatum. De kosten verschuldigd ter zake van de koop en levering zijn voor rekening van de erfpachter. Indien het voor u niet mogelijk is om de tranche af te nemen, neemt u contact op met BKZ.