Als er een potentiële gegadigde is, dan dient de verkopend makelaar alle benodigde informatie aan BKZ aan te leveren zodat wij kunnen toetsen of de gegadigde tot de doelgroep behoort. Na een positief advies kunt u met de koper een overeenkomst tekenen. Een kopie van deze overeenkomst stuurt u aan BKZ.