Een in Nederland gevestigde financiële instelling die onder de regelgeving van en toezicht valt de Nederlandsche bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoals omschreven
in de Wet op het financieel toezicht. Het aangaan van een lening en/of vestigen van een hypotheek via familie, een familiebank, natuurlijke personen, een andere financier dan hiervoor als hypotheekhouder omschreven, zijn nadrukkelijk verboden. Het in strijd handelen hiermee bij aankoop of na verkrijging van het erfpachtrecht heeft consequenties en wordt gezien als het niet voldoen aan hetgeen in de akte is omschreven;