Bij de aankoop van de woning wordt bepaald welk percentage van de erfpachtwaarde van de woning bij een tranche hoort. Hier is ook een waarde aangekoppeld. Deze waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand van de marktontwikkelingen. In de akte staat omschreven hoe de nieuwe tranche waarde per jaar wordt bepaald.