Uw eigen vermogen mag bij aankoop niet meer zijn dan het vastgestelde vermogensbedrag voor het project. Het kan zijn dat bij een project iets meer ruimte wordt gegeven omdat u bijvoorbeeld zelf nog een keuken in de woning moet plaatsen. Check hiervoor goed de projectspecifieke afspraken. Bij inschrijving wordt hier streng op getoetst. Na aankoop van de woning mag uw vermogen 54.900* euro bedragen (pp 2022). Bij overschrijding van dit bedrag vervalt de canon kwijtschelding en kan de uitgestelde uitgifteprijs in rekening worden gebracht. De bedragen worden jaarlijks bijgesteld*.

Niet tot uw vermogen rekenen wij de verplichte aflossing van uw hypotheek. Extra aflossingen op de hypotheek en ontvangen schenkingen worden wel meegerekend. De hoogte van het vermogen worden bepaald door respectievelijk de maximale hoogte om in aanmerking te komen voor een uitkering op basis van de wet op de bijstand en de overwaarde die u mag hebben in een eigen woning volgens de wet op de bijstand.