Wanneer u de woning wilt doorverkopen, wordt eerst de indicatieve waarde van de totale woning en de grond bepaald. Daarvan afgeleid wordt – na aftrek van de verbeteringen- een indicatieve update gemaakt van het woningspecificatieblad. BKZ kan bepalen om op dit moment de grondwaarde en de canon aan te passen voor een nieuwe periode van 25 jaar. Zo heeft nieuwe koper ook weer zekerheid voor een lange termijn. Op het woningspecificatieblad staat dan ook aangegeven wie de doelgroep van de woning is (we indexeren namelijk jaarlijks de inkomens voor nieuwe kopers), wat de canon bij welk inkomen wordt en alle nieuwe herzieningsdata voor de grond en canon door de aanpassing naar 25 jaar.