Aan de hand van de inkomenstoets wordt ieder jaar de inkomenscategorie bepaald en de daarmee samenhangende erfpachtcanon.