Op basis van de verkoopsom die u vervolgens overeenkomt met de koper maakt BKZ een definitieve update van het woningspecificatieblad voor de woning. Hierin staat dan voor de koper alle informatie weer op een rijtje van o.a. de waarde van de grond en het schema voor de kwijtschelding voor de erfpachtcanon.