• Bij de doorverkoop binnen de eerste 10 jaar na uitgifte dient de nieuwe koper ook te behoren tot de doelgroep die is beschreven op het woningspecificatieblad. Op het niet na leven staan hoge boetes. Naast het boetebeding is er ook een kettingbeding in de akte zodat dit ook geldt voor de tweede en volgende kopers.

• Na 10 jaar mag de woning ook buiten de doelgroep worden verkocht, maar dan zijn er wel een aantal financiële verplichtingen voor de kopers in de akte opgenomen.