Uw eigen vermogen mag niet meer zijn dan €50.650 of (p.p. 2020) wanneer u alleenstaand bent en €101.300 (p.p. 2020) wanneer u samenwoont. Voor het bedrag boven deze grenzen kan BKZ u (een) tranche(s) opleggen. Een bonus en de belasting die u over uw vermogen betaalt tellen mee bij het belastbare inkomen.