Uw eigen vermogen mag niet meer zijn dan het jaarlijkse vastgestelde bedrag door BKZ wanneer u alleenstaand bent en het jaarlijkse vastgestelde bedrag door BKZ wanneer u samenwoont. Voor het bedrag boven deze grenzen kan BKZ u (een) tranche(s) opleggen. Een bonus en de belasting die u over uw vermogen betaalt tellen mee bij het belastbare inkomen.