Uw eigen vermogen mag voor het jaar 2021 niet meer zijn dan 50.000 euro wanneer u alleenstaand bent en 100.000 euro wanneer u samenwoont. Voor het bedrag boven deze grenzen kunnen wij (een deel van de) tranches opleggen. Een bonus en de belasting die u over uw vermogen betaalt tellen mee bij het belastbare inkomen.