Ja, een bewoner mag de woning veranderen of verbouwen, maar alleen met toestemming van BKZ.
Ingrijpende verbouwingen zoals:
a. badkamer en/of sanitair met bijbehorende installaties (voor zover onroerend);
b verwarming met bijbehorende installaties;
c. uitbreidingen aan de woning, waaronder in ieder geval worden begrepen aanbouwen en/of dakkapellen;
d. keuken.
mogen uitsluitend worden aangebracht met instemming van BKZ. Zolang u het Aandeel van BKZ nog niet heeft betaald, zal BKZ dit in de basis weigeren, behalve als dit noodzakelijk wordt geacht voor het normale gebruik van de woning.