a. indien het een grondgebonden woning betreft: de grond waarop de woning is gerealiseerd en die begrepen is onder het recht van erfpacht;
b. indien het een appartementsrecht betreft: het registergoed belast met het recht van erfpacht (en de daaruit voortvloeiende rechten van de Erfpachter, derhalve exclusief de opstal);