Het totale bedrag dat de Erfpachter en diens eventuele partner verwierven als inkomen zoals onder ‘Inkomen’ in deze annex B. Indien Erfpachter een partner heeft, wordt daar
waar in de Overeenkomst, Annexen en overige bijlagen wordt gesproken over ‘inkomen’ bedoeld het ‘gezinsinkomen’;