Starters, die in de inkomens- en vermogenscategorie vallen zoals vermeld op het schema dat als Annex C gehecht wordt aan de Overeenkomst;