De periode van twaalf (12) maanden aanvangende op één (1) januari van enig kalenderjaar, waarover de canon verschuldigd is;