De door de Erfpachter aan BKZ verschuldigde geldsom als bedoeld in artikel 5:85 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;