Uw BKZ woning is de hoofdverblijfplaats voor u met uw gezin. Dit staat ook in het contract dat u met BKZ gesloten heeft. U bent dus verplicht om zelf te wonen in de BKZ woning. Daarnaast bent u verplicht om u in te schrijven bij de gemeente op het adres van uw BKZ woning. Dat moet u doen binnen 5 werkdagen nadat u er bent gaan wonen en binnen 3 maanden dat de woning aan u is geleverd en bewoonbaar is. In de akte zijn ook boetebedragen opgenomen wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden en afspraken zoals vastgelegd in de akte.