Uw BKZ-woning is de hoofdverblijfplaats voor u en uw gezin. Dit staat ook in het contract dat u met BKZ gesloten heeft. U bent dus verplicht om te wonen in de BKZ-woning. Daarnaast bent u verplicht om u in te schrijven bij de gemeente op het adres van uw BKZ-woning. Dat moet u doen binnen 5 werkdagen nadat u er bent gaan wonen