De appartementsrechten, zoals deze zullen ontstaan door één Akte van splitsing in appartementsrechten van de Grond ten behoeve van juridische vormgeving van het project conform de akte van splitsing;