Uw huis staat op erfpacht. Strikt juridisch gesproken krijgt u het genot van het huis.

Dit is geen bijzondere situatie, er zijn in Zaanstad meer woningen die op erfpachtgrond staan.