Omdat u de woning de eerste 10 jaar aan de doelgroep moet verkopen, kan het zijn dat dit niet lukt. Na 6 maanden mag u zich dan weer tot BKZ wenden en dan gaat BKZ alsnog kijken of zij de woning wil inkopen, dan wel of er andere mogelijkheden zijn. Na 10 jaar mag de woning ook aan iemand buiten de doelgroep worden verkocht. Ten aller tijde gaan alle plichten en rechten uit de akte over op de koper.