De koopsom waar tegen de erfpacht mag worden afgekocht en het bloot eigendom wordt verkregen;