De aanneemsom is het bedrag waarvoor de woning wordt gerealiseerd. Dit bedrag is bij uitgifte gelijk aan de waarde van het recht van erfpacht;