Het gedeelte van de aanneemsom dat op het moment van 1e uitgifte niet betaalbaar is voor de erfpachter en door BKZ ter beschikking wordt gesteld aan erfpachter, met de aantekening dat naderhand afhankelijk van de ontwikkeling van het inkomen en/of vermogen van de Erfpachter, Erfpachter dit (mogelijk) nog dient te betalen. Waarbij de waarde van het Aandeel zich zal ontwikkelen naar rato van de waardeontwikkeling van de woning en grond. Het aandeel wordt bij uitgifte omgezet in een percentage van de waarde van het erfpachtrecht;