Aandeel:

Het gedeelte van de aanneemsom dat op het moment van [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0024 oktober 2022|

Aanneemsom:

De aanneemsom is het bedrag waarvoor de woning wordt gerealiseerd. [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0024 oktober 2022|

Annex B:

Definities/toetsingscriteria die ten aanzien van financieringscapaciteit, (gezins)inkomen en vermogen gelden [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0027 januari 2023|

Afkoopsom canon:

De koopsom waar tegen de erfpacht mag worden afgekocht en [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0024 oktober 2022|

Appartementsrechten:

De appartementsrechten, zoals deze zullen ontstaan door één Akte van [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0024 oktober 2022|

BKZ:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Starterswoningen Zaanstad B.V.;

2023-04-03T14:55:50+01:0024 oktober 2022|

Canon:

De door de Erfpachter aan BKZ verschuldigde geldsom als bedoeld [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0027 januari 2023|

Canontijdvak:

De periode van twaalf (12) maanden aanvangende op één (1) [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0027 januari 2023|

Doelgroep:

Starters, die in de inkomens- en vermogenscategorie vallen zoals vermeld [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0027 januari 2023|

Grond:

a. indien het een grondgebonden woning betreft: de grond waarop [...]

2023-04-03T14:55:50+01:0027 januari 2023|