Erfpacht recht:

Zakelijk recht dat een erfpachter de bevoegdheid geeft andermans onroerende [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0027 januari 2023|

Huurder:

Een ingezetene, niet zijnde een onderhuurder, die een sociale huurwoning [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0026 januari 2023|

Gezinsinkomen:

Het totale bedrag dat de Erfpachter en diens eventuele partner [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0027 januari 2023|

Grond:

a. indien het een grondgebonden woning betreft: de grond waarop [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0027 januari 2023|

Hoofdverblijf:

Erfpachter zal de woning uitsluitend gebruiken als hoofdverblijf voor zichzelf [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0027 januari 2023|

Hypotheekhouder:

Een in Nederland gevestigde financiële instelling die onder de regelgeving [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0026 januari 2023|

Ingezetene:

Natuurlijk persoon deel uitmakende van het huishouden die de afgelopen [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0026 januari 2023|

Koopsom koper:

Het gedeelte van de Aanneemsom dat de Erfpachter uit eigen [...]

2023-04-03T14:55:42+01:0026 januari 2023|